Tư vấn hồ sơ môi trường

b. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Chạy ra trang chủ

– danh sách các bài liên quang

hướng dẫn làm web

 

Link hợp đồng
Bước 1: Tổ chức, công dân đến tại Tổ “Tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” của Công ty để hướng dẫn thủ tục và nộp đơn.
Bước 2: Tổ “tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả” của Công ty kiểm tra viết giấy biên nhận hồ sơ xin đấu nối của tổ chức, công dân và chuyển cho phòng chuyên môn của Công ty xử lý
Bước 3: Phòng chuyên môn Công ty kiểm tra hiện trường và đề xuất văn bản thỏa thuận đấu nối chuyển cho phòng chuyên môn Sở xây dựng xem xét.
Bước 4: Sở Xây dựng kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản trong trường hợp không đủ điều kiện hoặc cấp giấy phép đấu nối thoát nước, bổ sung vào hồ sơ chuyển sang sở Giao thông Vận tải.
Bước 5: Sở giao thông vận tải kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ Sở Xây dựng, xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản trong trường hợp không đủ điều kiện hoặc cấp giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước và chuyển trả lại Sở Xây dựng.
Bước 6: Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ sở Giao thông Vận tải để chuyển trả cho Phòng chuyên môn  Công ty Thoát nước và xử lý nước thải.
Bước 7: Phòng Chuyên môn Công ty TN&XLNT chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 8: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  trả kết quả cho tổ chức, công dân.
c. Thành phần hồ sơ: