Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà hàng TAM GIA ĐẠT công suất 32 m3/ngđ

Được chủ đầu tư giao thực hiện trọn gói dự án thiết kế cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt