Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khách sạn – nhà hàng Đông Dương Đà Nẵng công suất 25 m3/ngđ

Được chủ đầu tư giao thực hiện trọn gói dự án thiết kế cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt