Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thực phẩm chè Liên – Đà nẵng

Được chủ đầu tư giao thực hiện trọn gói dự án thiết kế cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt