Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Royal Foods Nghệ An công suất 1000 m3/ngđ

Dự án được Công ty Dương Nhật ký kết hợp đồng với tập đoàn Royal Foods. Công trình thi công hệ thống xử lý nước thải có sự tham gia của Ông: Nguyễn Nhất Vinh (Giám đốc Công ty CPTM kỹ thuật môi trường VCI) với vai trò là chỉ huy trưởng công trình.