DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 328M3/NGĐ – KHU TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, SHOPHOUSE, TÒA NHÀ THƯƠNG MAI TOYOTA HUẾ

  • Khởi công xây dựng HTXLNT sinh hoạt công suất 328m3/ngđ – Dự án tổ hợp thương mại, shophouse, toàn nhà thương mại – khu đô thị Phú Mỹ An – Huế.