อินดี้พสิษฐ์ตรูทัศนวินท์ : ชลิดาตรูทัศนวินท์ประวัติ

อินดี้พสิษฐ์ตรูทัศนวินท์ : เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ความสงบสุขของคนไทยถูกทําลายลงอย่างฉับพลัน เมื่อเสียงปืนดังลั่นที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ผู้ก่อเหตุคือ เด็กหนุ่มอายุ 14 ปี ชื่อ อินดี้ พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ หรือ พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ ลูกชายของ นางชลิดา ตรูทัศนวินท์ สาวิกาจากตระกูล ครูทัศนวินท์ ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย

อินดี้พสิษฐ์ตรูทัศนวินท์
อินดี้พสิษฐ์ตรูทัศนวินท์

เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง ทั้งเรื่องสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน การควบคุมอาวุธปืน และอิทธิพลของสื่อความรุนแรง ซึ่งต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน หากไม่ต้องการให้ “อินดี้” กลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงจรความรุนแรงในสังคมไทย โปรดดูบทความด้วย xulynuocvci.com.vn !

I. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตระกูล “ตรูทัศนวินท์”

ตระกูล “ตรูทัศนวินท์” มีแหล่งกําเนิดมาจาก มาตรูทัศนวินท์ ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2420 ในครอบครัวชนชั้นกลางในจังหวัดนครสวรรค์ เขาเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดราชบพิธในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนวิจิตรมาตรา มาตรูทัศนวินท์ถือเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน และได้วางรากฐานการศึกษาที่มั่นคงให้แก่โรงเรียนแห่งนี้

ภายหลัง มาตรูทัศนวินท์ ได้สมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพิมพ์ใจ ธารทัต พระธิดาในกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เจ้านายในราชสํานักกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 3 คน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ตรูทัศนวินท์, หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ตรูทัศนวินท์ และหม่อมราชวงศ์ม.ร.ว. คล้าย ตรูทัศนวินท์

สมาชิกในรุ่นต่อมาของตระกูล “ตรูทัศนวินท์” ได้สานต่อผลงานอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้เป็นหลานตาของมาตรูทัศนวินท์ และ ศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ ตันตยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหลานชาย จึงกล่าวได้ว่าสมาชิกในตระกูล “ตรูทัศนวินท์” ได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติไทยในหลายด้าน ทั้งการศึกษา การเมืองการปกครอง และสาธารณสุข

II. ประวัติของ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ เป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูล “ตรูทัศนวินท์” ผู้มีบทบาทสําคัญต่อวงการศึกษาไทย

ประวัติการศึกษาและการทํางาน

ดร.วรศิษฐ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา International Relations จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากงานสอน ดร.วรศิษฐ์ยังเป็นนักวิจัยและมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ออกมาอย่างสม่ําเสมอ

ครอบครัว

ดร.วรศิษฐ์ สมรสกับ นางชลิดา ตรูทัศนวินท์ ซึ่งจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เช่นกัน ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 2 คน คือ เด็กชายวรศิษฐ์ และเด็กชายพสิษฐ์ ซึ่งพสิษฐ์ก็คือ อินดี้ ผู้ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอนเมื่อเร็วๆ นี้

ด้วยพื้นฐานทางการศึกษาและครอบครัวที่ดี ทําให้ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ ประสบความสําเร็จในอาชีพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ สืบทอดต่อยอดผลงานอันยิ่งใหญ่ของสมาชิกในตระกูลได้เป็นอย่างดี

III. ประวัติของ ชลิดา ตรูทัศนวินท์

ชลิดา ตรูทัศนวินท์ เป็นภรรยาของ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ และเป็นมารดาของ อินดี้ ผู้ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอน

ประวัติการศึกษาและการทํางาน

ชลิดา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน โดยมีเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “ชลิดา ตรูทัศนวินท์” เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของลูกๆ และครอบครัว

ครอบครัว

ชลิดา สมรสกับ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ โดยทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 2 คน คือ

  • วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ บุตรชายคนโต ปัจจุบันอายุ 17 ปี
  • อินดี้ พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ บุตรชายคนรอง ปัจจุบันอายุ 14 ปี

ชลิดาเป็นแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกทั้งสองด้วยความรักและเอาใจใส่ แต่ด้วยพฤติกรรมของอินดี้ที่มักเก็บตัวและขาดการรักษาทางจิต จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู่เหตุการณ์ครั้งร้ายแรงนี้

IV. ประวัติของ วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ เป็นบุตรชายคนโตของ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ และ ชลิดา ตรูทัศนวินท์ และเป็นพี่ชายของ อินดี้ ผู้ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอน

วรศิษฐ์ มีอายุ 17 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นเด็กเรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมีวินัย

วรศิษฐ์เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือก่อกวนแต่อย่างใด หลังเกิดเหตุการณ์ที่น้องชายก่อเหตุกราดยิง แม้ว่าวรศิษฐ์และครอบครัวจะเสียใจและเป็นทุกข์ แต่เขาพยายามเข้มแข็ง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดเท่าที่จะทําได้

วรศิษฐ์เป็นเยาวชนที่น่าชื่นชม ด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบาก สังคมควรให้โอกาสและกําลังใจเขาในการสร้างชีวิตใหม่หลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงนี้

V. ประวัติของ พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ หรือ อินดี้ เป็นบุตรชายคนรองของ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ และ ชลิดา ตรูทัศนวินท์ และเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอน

พสิษฐ์ มีอายุ 14 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นเด็กเรียนเก่ง มีผลการเรียนดี’

พสิษฐ์เป็นเด็กที่เงียบขรึม ชอบอยู่คนเดียว และติดเกมออนไลน์ประเภทยิงปืนมากจนถึงขั้นหลงผิด

พสิษฐ์เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทและได้รับยารักษา แต่ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ทําให้อาการทางจิตไม่คงที่ นําไปสู่การกระทําอันรุนแรงในครั้งนี้

ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสพติดเกมของพสิษฐ์ ถือเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายในครั้งนี้ สังคมไทยควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

VI. การวิเคราะห์เหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสยามพารากอน

เหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสยามพารากอนโดย อินดี้ พสิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ วัย 14 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลแก่สังคมไทย

แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน เนื่องจากอินดี้ไม่ให้การกับเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจัยสําคัญอาจเกิดจาก

  • ปัญหาสุขภาพจิต โรคจิตเภทที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • การเสพติดเกมออนไลน์ประเภทยิงปืนและหลงผิด
  • ความบกพร่องในการเลี้ยงดูของพ่อแม่
  • อิทธิพลจากสื่อโซเชียลที่เผยแพร่ความรุนแรง

เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้ง ความรุนแรง และสุขภาพจิตที่ต้องแก้ไข สังคมจึงควรตระหนักและหาแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง
Back to top button